Kuoromme koostuu tällä hetkellä seuraavista laulajista:

SopraanotAltotTenoritBassot
Hanna Arola-Malin
Ruusa Kallioranta
Iiris Kangasniemi
Sini Kinnunen
Johanna Kojola
Katja Kumpulainen
Kristina Kärki
Terhi Laamanen
Sofia Majanen
Laura Markova
Terhi Maskonen
Minna Nieminen
Anna-Liisa Rautasuo-Pöysä
Suvi Ryynänen
Leila Schefer-Pakkala
Maija-Liisa Sevilem
Päivi Sorsa
Liisa Töyrylä
Marja-Leena Vitikka
Liisa Hasunen
Hille Hyytiä
Hannele Ilves
Tiina Jumppanen
Mirjam Kallioranta
Aino Kangasniemi
Mirja Karjalainen-Väkevä
Susanna Kauppinen
Vuokko Kortekangas
Tiina Kosunen
Terhi Kuparinen
Outi Könni
Hanna Lavaste
Sari Musch
Elina Määttä
Kaija Oksanen
Marjukka Pulkkinen
Eija Ruokonen
Johanna Vesterinen
Asta Viitanen
Iitu Vuokila
Pirkko Welin-Siikaluoma
Juuso Kauppinen
Esko Kivisaari
Osmo Laine
Ilkka Määttä
Miikka Peltomaa
Jukka Pohjolan-Pirhonen
Lasse Pöysä
Tatu Ulvila
Juha Virtanen
Mike Vollar
Antti Weckroth
Jouni Finnilä
Markus Halonen
Tuomo Haukkala
Simo Havu
Pentti Huttu
Markku Hynninen
Jukka Kasper
Kari-Pekka Kinnunen
Aatos Kärki
Jouni Linkola
Paavo Mäkinen
Eero Pukkala
Rauno Sarantaus
Juha Unkari
Kari Vuorialho
Pentti Vuoristo